ผาปักธงแห่งนี้ตั้งอยู่ที่บ้านจำปุย ต.บ้านดง อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง พิกัดผาแห่งนี้อยู่ติดกับถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ลำปาง-งาว บนทางหลวงหมายเลข 1 ช่วงกม.751+620 เป็นผาก่อนที่จะถึงศาลเจ้าพ่อประตูผา เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เหมาะสำหรับ นักท่องเที่ยวที่ชอบผจญ นิยมปีนเขา ผู้ที่พิชิตผาปักธงสามารถ ที่จะชมความงามของธรรมชาติ และชมวิวได้ 360 องศา เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของบ้านจำปุย