ลานค้าชุมชน บ้านจำปุย

ลานค้าชุมชนจำหน่ายสินค้า ภายในชุมชนได้แก่ จำพวกยาสมุนไพรต่าง ๆ ของปุา เช่นเห็ด หน่อไม้ น้ำผึ้ง ผลไม้ ผลิตภัณฑ์ผ้าเครื่องแต่งกายชนเผ่า ผ้าปัก ตลอดจนของที่ระลึกต่าง ๆ ผู้จำหน่ายเป็นพ่อค้า แม่ค้าในหมู่บ้านจำปุย ทั้งคนเมือง ชาวเขาเผ่าเย้า ปกาเกอญอ ซึ่งจังหวัดลำปางได้ส่งเสริมให้เป็น ตลาดต้องชม ที่นักท่องเที่ยวไม่ควรพลาด