สภาพอากาศบ้านจำปุย เย็นสบายตลอดทั้งปีชาวบ้านนิยมปลูกผลไม้ มีสวนผลไม้ใหญ่ ๆ ที่รองรับนักท่องเที่ยวได้ถึง 10 สวน มีทั้งเงาะ ทุเรียน ลองกอง ลางสาด มะม่วง ส้มโอ ส้มเขียวหวาน ลำไย ฝรั่ง มะไฟ ชมพู่ และมะยงชิด สวนผลไม้ที่เปิดต้อนรับนักท่องเที่ยวได้ทุกฤดูกาลสามารถนำเต็นท์ไปพักที่สวน คิดค่าพัก ต่อหัวต่อคืน รายละ 100 บาท และสามารถชิมผลไม้ในสวนได้และถ้าหากนักท่องเที่ยวท่านใดจะเข้าพักช่วง ฤดูหนาว แล้วจะทำหมูกระทะหรือทำสุกี้ ในสวนก็จะมีผักปลอดสารพิษ บริการให้กับนักท่องเที่ยวซื้อมาประกอบอาหารได้